ക്രിസ്‌തീയ സന്തോഷം

Posted on
7th Sep, 2019
| 0 Comments

ക്രിസ്തിയ സന്തോഷം

1950 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഔക്കാ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി അമേരിക്കൻ മിഷനറിമാരായ ജിം എലിയറ്റും തന്റെ നാലു സഹപ്രവർത്തകരും തയ്യാറായി. കൊടും വനത്തിനു നടുവിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗമായിരുന്നു ഔക്കാ ജാതിക്കാർ. ഒരിക്കൽ പോലും പുറംലോകം കാണാത്ത, വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത, ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരടിച്ചും കൊന്നും കൊലചെയ്യപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞു വന്ന സമൂഹത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുവാനായി തയ്യാറാതാണു അഞ്ചു സഹോദരങ്ങൾ. എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഈ അഞ്ചു പേരും ഔക്കാ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ കുന്തം ഏറിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജിം എലിയറ്റിന്റെ കോളേജ് പഠനകാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു "നഷ്ട്ടപെടാത്തതിനെ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതു…

Continue Reading »

അധികാരം  ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ

Posted on
12th Aug, 2019
| 0 Comments

അധികാരം  ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ

വായനാഭാഗം  2ദിനവൃത്താന്തം 21

യഹോശാഫാത്തിന്റെ മകനായ 'യെഹോരാം' രാജ്യഭരണം ഏൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ്. ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ദൈവലോചന അന്വേഷിച്ചില്ലയെന്നതൊഴിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചവനായിരുന്നു യഹോശാഫാത്ത്. ദൈവാലോചന ചോദിക്കാതെ തീരുമാനം എടുത്തതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു യെഹോരാമിന്റെ വിവാഹം ആയിരുന്നു. സംബന്ധം കൂടുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എക്കാലത്തെയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ മകളെയാണെന്നുള്ള വലിയ അബദ്ധം യഹോരാമിന്റെ കുടുംബത്തിനു കെണിയായി സംഭവിച്ചു. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ ആഹാബിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു യഹോശാഫാത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലും അരങ്ങേറിയത്.

യഹോശാഫാത്തിനെപറ്റി പറയുന്നത് യഹോവ അവന്നു രാജത്വം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും യിസ്രായേലിന്റെ ആചാരപ്രകാരം നടക്കാതെയും…

Continue Reading »

ആഹാബിനോടു സംബന്ധം കൂടുമ്പോൾ...

Posted on
7th Jul, 2019
| 0 Comments

ആഹാബിനോടു സംബന്ധം കൂടുമ്പോൾ...

വായനാഭാഗം 2 ദിനവൃത്താന്തം 17-21

യഹൂദാ രാജാവായിരുന്ന ആസയുടെയും അസൂബയുടെയും മകനായാണ് യഹോശാഫാത്തു ജനിക്കുന്നത്. ആസയുടെ മരണശേഷം യഹൂദയിലെ രാജാവായി സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിനു വയസ്സു മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം യെരുശലേം ആസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം യഹൂദയെ ഭരിച്ചു. ആസയെന്ന തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം കിടപിടിക്കുന്ന ഭരണ സാമർഥ്യം യഹോശാഫാത്തു തെളിയിച്ചു.

ആസ ദൈവാശ്രയത്തിൽ ജീവിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളെപ്പോലെ ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും ജീവിക്കുവാൻ യഹോശാഫാത്തിനു സാധിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളും, ആസ സമ്പാദിച്ച പട്ടണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാനും, പാലിക്കുവാനും യഹോശാഫാത്തു വ്യഗ്രത കാണിച്ചു.

യിസ്രായേൽ പിന്തുടർന്നുവന്ന ആചാരങ്ങളിൽ തട്ടിവീഴാതെ, ദൈവകല്പനകൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ യഹോശാഫാത്തിനു സാധിച്ചു. ദൈവവഴികൾ തികവുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ യഹോശാഫാത്തു, പൂജാഗിരികളെയും അശേരാപ്രതിഷ്ഠകളെയും നീക്കി…

Continue Reading »

Previous Posts Newer Posts