ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം

Posted on
15th Jun, 2023
| 0 Comments

കുറച്ചുനാൾ മുൻപു ജോലിക്കു പോകുവാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 'കർത്താവെ, എനിക്കു കുറച്ചുക്കൂടെ നല്ലൊരു ഹൃദയം നൽകണമേ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മനസ്സിനുടമയായി ഞാൻ തീർന്നാൽ എനിക്കു നല്ലവനായി ജീവിക്കാമല്ലോ'... പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന തിരുത്തി. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു ഹൃദയം ആയാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മനസ്സ് ലഭിച്ചാലും കുറച്ചുക്കൂടെ നല്ലൊരു ഷിബു മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ എത്ര നല്ലതായാലും അവസാനം കുറച്ചുപേരോടു ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അതും എനിക്കു നൊമ്പരം തരാത്ത തെറ്റുകൾക്കും ഛേദം വരുത്താത്ത മുറിവുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പുകൊടുത്തേക്കാം. എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ സ്‌നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം... അത് കൊണ്ടു ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയും അവസാനം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കേമനെന്നു…

Continue Reading »

മടുത്തുപോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക 

Posted on
1st Jun, 2023
| 0 Comments

വായനാ ഭാഗം : ലൂക്കോസ് 18:1-8 "ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോടു നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ?"

വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മുൻപിൽ വരുന്ന  സാഹചര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം  ദൈവികോദ്ദേശം അവരുടെ വിശുദ്ധികരണമാണ് ദൈവം ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ദൈവികോദ്ദേശം തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ അവയെ തട്ടിമാറ്റുകയും ഒഴിവാക്കികിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നാം അലമുറയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൂശ് ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉപദേശം അതു ഉറ്റ സ്‌നേഹിതനിൽ നിന്നോ അഭ്യുദയകാംഷിയുടെ പക്കൽ നിന്നോ ആയാലും ശാസിക്കുവാൻ മടികാണിക്കരുത്. ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കി ക്രിസ്തിയ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കഷ്ടത ഒഴിവാക്കാനാണ് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നതെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം. നാം പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു എന്റെ…

Continue Reading »