ദോഷങ്ങളുടെ കണക്കുപുസ്തകം

Posted on
19th Jun, 2022
| 0 Comments

ദീർഘനേരത്തെ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പാത എന്നിലെ യാത്രികനിൽ മടുപ്പുളവാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നുര പൊന്തിയിട്ടു സമയമേറെയായി. തോളിലെ മാറാപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സേവിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ കാര്യമായ വിശ്രമം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഏകാന്തതയാണ് കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടമെന്നതിനാൽ ആരെയും കൂടെക്കൂട്ടാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എത്തപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്തു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതുതന്നെയാണ് നല്ലത് .

ഇടതൂർന്ന മരക്കാടുകൾ പാതയ്ക്ക് തണലും ഉന്മേഷവും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദീർഘദൂരത്തെ എന്റെ നടപ്പിൽ കാലിനും ശരീരത്തിനുമേറ്റ തളർച്ചയ്ക്കു ആശ്വാസമേകുവാൻ അവ മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. കാലിന്നു നീരുവച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഉഷസ്സിന്റെ ആവേശം, സന്ധ്യയായെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കരച്ചിലിനു വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു. പകുതിയിലേറെ ദൂരം പിന്നിട്ടെന്ന ബോധ്യം എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പു വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുന്നു എന്ന…

Continue Reading »

വീണ്ടും ജനനം

Posted on
6th Jun, 2022
| 0 Comments

വീണ്ടും ജനനം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന, ജഡത്തിൽ നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ  നിന്നു, യേശുവിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നതിനെയാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ 1:12 ൽ പറയുന്നത് "അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു." 
യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു അവന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഏവർക്കും യേശുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 
യേശുവിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രക്തബന്ധത്തിന്റെയോ ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചോ പുരുഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടോ അല്ല ജനിക്കുന്നത്, ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്താലത്രേ ജനിക്കുന്നത്. 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് , ഞാൻ പാപിയാണെന്നും എന്നെപ്പോലെ ഒരു കൊടുംപാപിയെ സ്‌നേഹിച്ചു അവന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുവാനുള്ള…

Continue Reading »

മുമ്പെ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ; അതോടുകൂടെ...

Posted on
6th Jun, 2022
| 0 Comments

ദേശത്തു കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ , ഭയാശങ്കകൾ നിറഞ്ഞ ഭാവി, നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന അനതിസാധാരണമായ വേവലാതി ഇവയാണ്  'ദൈവം അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലായെന്നു' നാഴികയ്ക്കു നാല്പതുവട്ടം ഉരുവിടുന്ന വിശ്വാസികളെപ്പോലും നയിക്കുന്നത്. 
ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയത്തെ ഞെരിച്ചുകളയത്തക്ക നിലയിലുള്ള മുള്ളും പറക്കാരയും വളരുന്ന നിലമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സ്വാധിനം അത്രയേറെ നമ്മിൽ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾക്കു നന്ദിയെന്നു ആരാധനയുടെ കുറച്ചുനിമിഷങ്ങൾ കയ്യുയർത്തിപ്പാടുമെങ്കിലും, എണ്ണമില്ലാത്ത ആകുലതകൾ വീണ്ടും ഇന്നലകളിലെ ദൈവിക നന്മകളെ ഞെരിഞ്ഞമർത്തുകയാണ്. 
'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം ഉള്ളതെല്ലാം അറിയുന്നു' എന്ന രാജകീയ ലിഖിതം കൈവശം ഇരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിനു പ്രാവശ്യം അതുതന്നെയെന്നു വായിച്ചുബോധ്യപ്പെടുകയും, നൂറുക്കണക്കിനു മനുഷ്യരിലൂടെ സാക്ഷ്യമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുകയും,…

Continue Reading »